Pagina companiei

Contacte

website: http://www.cariera-cosauti.md/

e-mail: carieracosauti@mail.ru

Tel.: 023020721

Domeniul de activitate

Industria extractiva

Cariera de Granit și Pietriș din Soroca SA

Despre companie:

Cariera de granit şi pietriş din Cosăuţi este amplasată pe panta dreaptă a terasei din lunca văii râului Nistru, la distanţa de 0,5 km spre est de la Cosăuţi, raionul Soroca, Republica Moldova. 

Până în anul 1970, Cariera producea piatră-but. Piatra-but era produsă şi încărcată manual în mijloacele de transport. În carieră exista un concasor pentru producerea pietrişului din gresie. Gresia din Cosăuţi este o fosilă utilă extrasă pentru producerea pietrei-but, gresiei ce nu corespunde condiţiilor tehnice, precum şi elementelor arhitecturale şi decorative. 

Începând cu anul 1970, a fost deschisă Cariera de granit pentru extragerea minereului de granit. În 1975 au demarat lucrările de producere a granitului, odată cu instalarea concasorului pentru producerea pietrişului din granit de fracţiuni mici. Felia orizontală din care se extrage granitul este compusă din patru trepte, grosimea primei trepte este de 10 m, celei de a doua, a treia şi a patra – de 12, 12,5 metri. 

Din 30 mai, anul 1995 în cadrul întreprinderii a fost întemeiată societatea de acţiuni, iar în anul 2000 întreprinderea a fost privatizată în urma tranzacţiilor bursiere. 

SA Cariera de granit şi pietriş din Soroca este unica carieră de granit din Moldova, la care se extrage silicatul din roci de munte, o materie primă de calitate înaltă folosită ulterior la producerea betonului armat, la pavarea străzilor şi drumurilor. Din perspectiva cantităţii materiei prime, zăcămintele de granit au fost estimate la 15 milioane de m³, ce corespunde unei cantităţi totale de aproximativ 40 milioane tone. Fiind astfel o resursă extrem de importantă pentru asigurarea Moldovei cu materie primă minerală de calitate superioară, necesară pentru pavarea străzilor şi drumurilor, la fel şi pentru industria prefabricatelor din beton. 

Posturi vacante

    Nu sunt posturi vacante